ZLATI PRIJATELJ

SREBRNI PRIJATELJ

BRONASTI PRIJATELJ

PARTNERJI

Projektu Mediana – Rising Future so se pridružila največja in nauspešnejša slovenska podjetja, ki verjamejo v družbeno odgovornost in pomembnost raziskav za njihovo uspešno poslovanje. V naši družbi pozdravljamo podjetja:

AMZS

AMZS logo

 

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je nacionalna avtomobilska zveza z več kot stoletno tradicijo. Združuje 101 članico ter več kot 80.000 članov in je tako največji zastopnik interesov voznikov ter drugih udeležencev v prometu. Avto-moto zveza Slovenije si prizadeva, da bi člani AMZS uživali v brezskrbni mobilnosti. Preko družbe AMZS d.d. in drugih partnerjev poleg pomoči na cesti zagotavlja še številne prednosti in ugodnosti, tako doma, kot v tujini.

Podjetje AMZS svojo družbeno odgovornost že izkazuje z različnimi projekti, med katerimi izstopa gibanje #AMZSkrbni, preko katerega želi AMZS trajnostno naravnanost in družbeno odgovornost prenesti ne le na zaposlene, pač pa tudi člane AMZS in druge udeležence v prometu.

MAJA AMBROŽ, Vodja tržnega komuniciranja, AMZS

Zakaj ste se v AMZS odločili za sodelovanje v projektu Mediana – Rising Future?

V AMZS verjamemo, da je moč uspeha povezana tudi s povezovanjem. Povezovanje je ena naših ključnih vrednot, ko pa v projektu dobijo glavno vlogo mladi, je naše zanimanje toliko večje. Razlog tiči v zavedanju, zakaj se je modro odločati na osnovi podatkov ter kako jih na različne načine uporabiti, celo izkoristiti, da bi dosegla kar največji učinek. Mediani zaupamo, z njo sodelujemo že vrsto let in je nepogrešljiv partner našega ekosistema. S pomočjo izsledkov, ki nam jih Medianini strokovnjaki pomagajo zagotoviti, se odločamo lažje in preudarneje. Mladi v projekte vnašajo vedrejši pogled, drznost, drugo perspektivo. Zato AMZS podpira in sodeluje v projektu, ki »svetli« prihodnost.

Kako v vašem podjetju sicer spodbujate mlade k uresničevanju njihovih ambicij in želja? Kako to sovpada s strategijo vašega podjetja in vašo vizijo za prihodnost?

Mladi po letih, kot mladi po srcu so za nas izjemnega pomena 😊. Že naša zaposlitvena struktura je izjemno pestra, stavimo na vključevanje, drugačnost. Samo heterogeni posamezniki zmorejo tvoriti učinkovit, celo homogen tim. V zadnjem času se z mladimi (generacija Z) veliko povezujemo. Podpiramo jih pri njihovem ustvarjanju v zagonskih podjetjih, jih mentoriramo, omogočamo, da z nami soustvarjajo AMZS jutri. Mladi so izjemni, samo dovoliti jim moramo, da so takšni. Spodbuda in priznanje, da je dobro, če razmišljajo drugače vedno učinkuje. Ko si želijo preveč, prehitro, jih usmerimo. V povprečju mladi želijo in hrepenijo po hitrih rezultatih, zato v timih prevzemajo tudi vlogo vlečnega konja. Če so iz »pravega testa«, seveda 😊 Pravo testo pa rabi prave sestavine in njihovo razmerje – zato v mladih iščemo predvsem strast, željo, pogum in odločitev, da želijo delati in deliti dobro ter premikati stvari na bolje. To pa je nenazadnje zapisano v DNKju naše družbe.

BIG BANG

BIG BANG logo

 

Podjetje Big Bang, d.o.o., z mrežo 18 trgovin ter spletnim centrom na naslovu www.bigbang.si na slovenskem trgu predstavlja največjega ponudnika avdio-video izdelkov in računalništva s tržnimi deleži, ki segajo od 30 % pa vse do 60 %. Poleg vodilnega položaja na omenjenih trgih pa podjetje sodi tudi med večje ponudnike izdelkov bele tehnike in telekomunikacij. Podjetje je usmerjeno v ustvarjanje dolgoročnega zadovoljstva kupca, poleg tega pa želi Big Bang navdihovati in bogatiti nove življenjske sloge, ki se pojavljajo na trgu, in sicer tako, da postajajo močan partner vodilnim blagovnim znamkam in izdelovalcem.

Podjetje Big Bang med drugim družbeno odgovornost izkazuje z sponzorstvi, sploh na področju športa, pa tudi z organizacijo ekološko odgovornega zbiranja odpadkov, kot so stare baterije, žarnice ter odpadna električna in elektronska oprema.

Matjaž Butara, Direktor – Upravljanje potenciala, Big Bang

Zakaj ste se v Big Bangu odločili za sodelovanje v projektu Mediana – Rising Future?

Področje raziskav trga in uporabnikov se v zadnjih letih spreminja z veliko hitrostjo kar je prinesel razvoj tehnologije. Lep primer je razvoj eŠporta in igračarstva o katerem se je pred nekaj leti govorilo zelo malo, danes pa se s tem srečuje večina staršev, po drugi strani govorimo o razvoju vzporednih finančnih instrumentov, ki temeljijo na tehnologiji in so poslali resna konkurenca obstoječim sistemom, pa tehnologija veriženja podatkov in še bi lahko našteval. Če želimo biti na tekočem kaj se dogaja z uporabniki moramo imeti številne in kredibilne vire informacij na podlagi katerih sprejemamo naše odločitve. In projekt Mediana – Rising future je za nas zagotovo en izmed takšnih virov informacij.

Kako v vašem podjetju sicer spodbujate mlade k uresničevanju njihovih ambicij in želja? Kako to sovpada s strategijo vašega podjetja in vašo vizijo za prihodnost?

Starost pri nas ne igra pomembne vloge, tako da se ne bi želel osredotočiti samo na mlade in uresničevanje njihovih ambicij in želja. V podjetju smo usmerjetni predvsem v to, da imamo prave zaposlene na pravem delovnem mestu, ki lahko uresničijo svoj potencial in s tem potencial podjetja. Da to dosežemo pa redno izvajamo številne aktivnosti – od » tehničnega« dela kot je grajenje nasledstev, do iskanja prave motivacije in vloge za posameznika. Sistem pa mora biti agilen in se prilagajati. Tako kot je bila včasih demografija ključna za segmentacijo trga so danes to interesi, motivatorji in potrebe – enako velja za interno delovanje v podjetju.

BTC

BTC logo

 

Družba BTC predstavlja eno izmed vodilnih podjetij v regiji na področju upravljanja in razvoja poslovnih nepremičnin. Pod blagovno znamko BTC City v Ljubljani upravlja enega izmed največjih nakupovalnih, poslovnih, rekreativno-zabaviščnih in kulturnih središč v Evropi, poleg tega pa upravlja še nakupovalni središči v Novem mestu in Murski Soboti.  Široko zasnovan poslovni ekosistem družbe BTC s pomočjo številnih sodelujočih poslovnih partnerjev in uravnoteženega razvoja aktivnosti, temelječih zlasti na področjih industrije 4.0 in družbe 5.0. sledi strateški usmeritvi v smeri globalno vpetega poslovnega ekosistema, temelječega na inovacijah in razvoju.

Miha Mermal, Izvršni direktor za marketing in trajnostni razvoj, BTC

Zakaj ste se v družbi BTC odločili za sodelovanje v projektu Mediana – Rising Future?

Glede na aktivno družbeno vlogo mladih na področju trajnostnega razvoja, številne družbeno odgovorne aktivnosti, ki jih izvaja družba BTC ter smernice Medianinega projekta »Rising Future«, smo se z veseljem odzvali na pobudo in tako omogočili, da razum mladih sokreira tudi novo nastajajočo Trajnostno strategijo družbe BTC. Ker verjamemo, da na mladih svet stoji.

Kako v vašem podjetju sicer spodbujate mlade k uresničevanju njihovih ambicij in želja? Kako to sovpada s strategijo vašega podjetja in vašo vizijo za prihodnost?

V družbi BTC d.d. so mlajšim sodelavcem na voljo številne priložnosti za delo na raznolikih področjih in projektih, v sklopu katerih jim izkušenejši sodelavci s svojim znanjem in izkušnjami pripomorejo pri razvoju njihovih kompetenc in potencialov, ki jih bo družba potrebovala v prihodnje.

LUNA TBWA

 

V času kompleksnih, vpletajočih in dinamičnih komunikacijskih ekosistemov v agenciji Luna \TBWA za doseganje uspehov svojih naročnikov sledijo globalni filozofiji mreže \TBWA, ki se imenuje DISRUPTION®. Ta je središče vsega, kar počno in obenem orodje za spremembe ter sredstvo za rast. Je njihovo vodilo in hkrati vsakdanja delovna metodologija, ki jo skupaj z naročniki uporabljajo za ustvarjanje prelomnih idej, s katerimi lahko blagovne znamke rastejo v uspešno prihodnost.

Agencija LUNA deluje pod okriljem globalnega kolektiva TBWA, ki je izjemno učinkovit pri združevanju več kot 11.300 ljudi v 305 agencijah v 98 različnih državah.

oseba

vprašanje

odgovor

vprašanje

odgovor

MASTERCARD SLOVENIJA

MASTERCARD logo

 

Ključna vizija Mastercarda je pomoč posameznikom, podjetjem, organizacijam ter vladam pri uresničevanju njihovih ambicij in potenciala. Stremijo k modernizaciji napredka pri načinih plačil ter vključevanju ljudi v digitalno ekonomijo. Njihov fokus je usmerjen k ustvarjanju preprostih, varnih in pametnih rešitev, ki vzbujajo zaupanje v vsako interakcijo.

Mastercard nadaljuje z vlaganji v nove tehnologije in vire, s katerimi želi trgu ponuditi nova spoznanja in vpoglede na področju trajnostne izbire za vse načine plačevanja. Laboratorij Global DigiSec Lab podjetja Mastercard v Veliki Britaniji, katerega cilj je povečati inovativnost izdelkov in naložb v varnost, je finančno podprl tehnologijo, ki analizira materiale iz katerih je bila kartica izdelana, poda njihovo oceno vpliva na okolje in izdajateljem kartic Mastercard omogoča neodvisno evaluacijo materialov uporabljenih pri izdelavi. Laboratorij prav tako vlaga tudi v vodilne akademske raziskave na področju okolju prijaznih načinov recikliranja obstoječih plastičnih kartic.

Aleš Petejan, Direktor Marketinga – Mastercard Slovenija

Zakaj ste se pri Mastercardu odločili za sodelovanje v projektu Mediana – Rising Future?

Ker se zavedamo pomembnosti formalne kot tudi neformalne izobrazbe ter razvoja mladih, smo v projektu takoj prepoznali velik potencial. Projekt je poleg kakovostnih raziskav za naš trg ponudil priložnost mladim, da sodelujejo pri razvoju raziskovalne stroke in se hkrati urijo kot bodoči talenti v trženjskih raziskavah. S tem gre popolno z roko v roki z našo vizijo ustvarjanja neprecenljivih priložnosti za vse.

Kako v vašem podjetju sicer spodbujate mlade k uresničevanju njihovih ambicij in želja? Kako to sovpada s strategijo vašega podjetja in vašo vizijo za prihodnost?

Smo podjetje, ki stremi k tehnološkemu razvoju, ob tem pa se zavedamo, da je človeški razvoj tisti, na katerem svet stoji. Zato pri Mastercardu nenehno stremimo k ustvarjanju novih možnosti in neprecenljivih doživetij za vse, ki želijo doseči svoj največji potencial. Letos še posebej velik poudarek namenjamo izobraževanju in spodbujanju razvoja mladih, saj je znanje neprecenljivo in je naložba vanj vedno prava pot. Tako smo se na primer povezali z inovativno slovensko digitalno izobraževalno platformo Razturi na maturi, kjer smo vsem dijakom zadnjih dveh letnikov, ki so člani nogometnih šol NK Maribor in NK Bravo ter rokometne akademije RK Celje PL, podaril brezplačen dostop do platforme Razturi na maturi do konca šolskega leta, prav tako pa organizirali serijo webinarjev o pomembnih temah za celostni razvoj odraščajočega športnika. Trenutno pa ustvarjamo tudi zgodbo skupaj s Slovenskim oglaševalskim festivalom, kjer bomo mladim kreativnim upom omogočili neprecenljivo izkušnjo in edinstven razvoj.

MEDEX

MEDEX logo

 

Medex je eden vodilnih evropskih proizvajalcev prehranskih dopolnil na osnovi čebeljih in drugih naravnih pridelkov. S svojimi izdelki je prisoten na več kot dvajsetih trgih v Evropi in po svetu. Ustvarja tržne niše, inovativne oblike ter skrbi za nenehen razvoj izdelkov in blagovne znamke. Medex pri svojem delu sodeluje z mnogimi strokovnjaki in institucijami po vsem svetu, deli in širi lastna znanja in izkušnje ter se neprestano izobražuje in izpopolnjuje. Vztrajno sledi vodilu »zdravi z naravo«, znanje, delavnost in inovativnost Medex vedno znova pripeljejo do pravih rezultatov in zadovoljnih uporabnikov.

Pri Medexu delujejo na najrazličnejših področjih družbene odgovornosti, v letu 2021 pa stopajo na posebno pot razvoja čebelarstva v Gani. Glavni cilji projekta, ki poteka pod okriljem največje razvojne banke v Gani – EXIM, so razvoj čebelarstva, povečanje opraševanja, donosa pridelkov in pridelava medu ter ustvarjanje novih delovnih mest podeželskega prebivalstva v Gani, s posebnim poudarkom na zaposlovanju žensk.

Inesa Grobler, Vodja marketinga, Medex

Zakaj ste se v Medexu odločili za sodelovanje v projektu Mediana – Rising Future?

Medianin projekt – Rising Future nam je pravzaprav pisan na kožo. Medex v zadnjih letih udejanja trajnostno strategijo na vseh nivojih in v tem projektu smo prepoznali priložnost sodelovati z mladimi, ki bodo postali nosilci sprememb za boljši jutri. Kot podjetje smo odgovorni za naslednje generacije in prav je, da se pravočasno vključimo.

Kako v vašem podjetju sicer spodbujate mlade k uresničevanju njihovih ambicij in želja? Kako to sovpada s strategijo vašega podjetja in vašo vizijo za prihodnost?

Kljub dolgi in navdihujoči tradiciji Medexa, je pri nas vse več mlajših zaposlenih. Generacije se menjajo in pri nas veliko damo na naše zaposlene, vseh starosti. Medexov princip vodenja je trajnostni, zaposlenim omogočamo prijazno delovno okolje, razvijamo kadre in jih izobražujemo. Spodbujamo jih k radovednosti, preko različnih oddelkov, ki iščejo nove, bolj zelene načine, kako optimizirati in predrugačiti vse procese poslovanja. Skrbimo za zdravje zaposlenih in njihov splošno dobro počutje z rednimi paketi naših izdelkov, vključevanjem v shemo dodatnega zavarovanja in hitrega dostopa do zdravnikov. Skrbimo za ugoden položaj žensk v podjetju, pri nas je kar 70% zaposlenih žensk, tudi na najvišjih položajih. Zaradi dobrega poslovanja in prepoznavnosti smo bili večkrat izbrani za najbolj zaželenega zaposlovalca v živilski industriji.

Medex je podjetje, ki izboljšuje kvaliteto življenja ljudi s svojimi inovativnimi in naravnimi prehranskimi dopolnili na osnovi čebeljih pridelkov in drugih naravnih sestavin.

Strastno verjamemo v moč svojih izdelkov, podkrepljenih z znanostjo.

Pred kratkim smo postali ambasador nacionalne kampanje za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.

Z zavezo trajnostnega poslovanja uresničujemo svojo vizijo po nadgradnji tradicionalne uporabe čebeljih pridelkov, s klinično podprtimi inovacijami prehranskih dopolnil na osnovi matičnega mlečka za reševanje sodobnih zdravstvenih izzivov današnjega časa.

Najbolj dragocen zaklad iz čebeljega panja – matični mleček, podprt s klinično študijo, je na tako prvem mestu apiterapevtskih raziskav in s tem vse bližje tudi medicinski rabi.

Medex, pionir apiterapije, ostaja na samem vrhu v raziskovanju temeljnega znanja o čebeljih pridelkih in razvoju inovativnih aplikativnih rešitev za njihovo uporabo v prehranskih dopolnilih.

NLB

NLB logo

 

Nova Ljubljanska Banka je največja bančna in finančna skupina v Sloveniji, z edinstvenim položajem in strateško osredotočenostjo na izbrane trge JV Evrope. Pokriva trge s približno 17,4 milijona prebivalcev z mrežo več kot 540 poslovalnic in z 2,6 milijona aktivnih strank. NLB je osredotočena na stranke, ki jim zagotavlja inovativne, enostavne rešitve po njihovi meri in najboljšo uporabniško izkušnjo.

NLB pa ni zgolj finančna skupina. Poleg uspešnega poslovanja in dobrih finančnih rezultatov, ki pripomorejo h gospodarskemu razvoju Jugovzhodne Evrope, želimjo sodelovati tudi pri oblikovanju in izboljšanju okolja, kjer živijo, ter prispevati k boljši kakovosti življenja. Delujejo na področju humanitarnosti, mentorstva, podpore vrhunskih športnikov in spodbujanja športa mladih, varovanja kulturne dediščine, spodbujanja podjetništva, varovanja okolja ter skrbi za zaposlene.

Manja Gradišek, Vodja tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi, NLB

Zakaj ste se v NLB odločili za sodelovanje v projektu Mediana – Rising Future?

Ustvarjanje boljšega življenja in boljše prihodnosti je zapisano v dnk-ju našega delovanja in NLB je kot prva slovenska banka tudi podpisnica Načel OZN za odgovorno bančništvo. S tem stopamo na pot vključevanja trajnosti v svoje delovanje in želimo v regiji, kjer si NLB Skupina deli dom z več kot 2,5 milijoni strank, pustiti svoj pečat za sedanje in prihodnje generacije. Eden od treh stebrov našega trajnostnega delovanja je tudi družbena odgovornost, ki je že tradicionalno pomemben del poslanstva vseh članic skupine. V sklopu teh aktivnosti podpiramo številne organizacije s področja kulture, humanitarnosti, podjetništva, športa in skrbi za zaposlene. Vedno se z veseljem priključimo projektom z enako smelimi cilji, kot so naši, in tak je tudi Rising future. Upamo, da nam bo sodelovanje omogočilo uvid v pomembnost družbene odgovornosti podjetji pri zagotavljanju višje kakovosti življenja skozi oči ciljne skupine, hrkati pa bomo lahko raziskali, katere so za njih relevantne, aktualne družbene teme v Sloveniji.

Kako v vašem podjetju sicer spodbujate mlade k uresničevanju njihovih ambicij in želja? Kako to sovpada s strategijo vašega podjetja in vašo vizijo za prihodnost?

Že v identiteti naše blagovne znamke je skrb za opolnomočenje strank zapisana kot eno najpomembnejših vodil n7ašega delovanja. Naša vloga je, da jim pomagamo najti rešitve za finančne izzive, ki jim jih ponuja življenje, saj je to podlaga za kakovostno življenje in razvoj. Seveda ves čas prilagajamo in posodabljamo ponudbo, a mlade tudi na drugih stičnih točkah spodbujamo k uresničevanju njihovih ciljev. Z enostavno predstavitvijo na videz kompleksnih finančnih znanj jim želimo približati svet financ in vlogo, ki jo te igrajo v življenju posameznika. To izvajamo v sodelovanju s šolami, fakultetami in drugimi projekti finančnega opismenjevanja, odslej pa bomo to znanje ponujali tudi v Finančnem labirintu, ki je eden izmed pomembnih elementov Muzeja bančništva Slovenije – Bankariuma, ki je junija odprl svoja vrata. S projektom Šport mladim podpiramo več kot 30 lokalnih športnih klubov in s tem omogočamo mladim talentom njihov športni razvoj, razvoj timskega duha in zdravega načina življenja. Vsekakor kot dolgoročen cilj, za katerega bi so morali prizadevati vsi relevantni deležniki v družbi, vidimo vzpostavitev pogojev, da bodo mladi imeli priložnost za razvoj, izobraževanje in kakovostno zaposlitev tu, kje smo doma.

PIVKA PERUTNINARSTVO

PIVKA logo

 

Pivka perutninarstvo je slovensko podjetje, ki simbolizira zanesljivost in skrb za kupca. Družbo gradi preko 500 zaposlenih in pogodbenih partnerjev. Z jasno vizijo, ki sega v leto 1959, da bi zagotovili vsak dan nekaj dobrega v prehrani vseh generacij, razvijajo vedno nove kulinarične rešitve.
Pivka perutninarstvo sodeluje v pomembnih družbeno odgovornih projektih, kot so Program razvoja podeželja ter projekt Z roko v roki do kakovostne prehrane, ki naslavlja javne ustanove (vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, socialno varstvene), ki imajo stalno potrebo po kakovostni hrani in katerih uporabniki sodijo med najbolj ranljive skupine (otroci, bolni, starejši). Z aktivnostmi operacije želijo pri Pivka perutninarstvu odpraviti ovire za uspešnejše delovanje sistema lokalne (samo)oskrbe.

Špela Žitko, Direktorica marketinga, Pivka

Zakaj ste se v Pivki odločili za sodelovanje v projektu Mediana – Rising Future?

V Skupini Pivka-Delamaris smo se odličili za sodelovanje pri projektu Rising Future predvsem zaradi priložnosti sodelovanja z mladimi raziskovalci. Iz preteklih izkušenj vemo, da mlajši vedno prinesejo novo, kritično razmišljanje in drugačen, širši pogled ter se izzivov lotijo z drugega zornega kota kot bi pričakovali v vsakdanjih ustaljenih praksah. Zato se takega sodelovanja zelo veselimo in verjamemo, da bomo tudi mi lahko konstruktivno pripomogli k uspešni izvedbi projekta.

Kako v vašem podjetju sicer spodbujate mlade k uresničevanju njihovih ambicij in želja? Kako to sovpada s strategijo vašega podjetja in vašo vizijo za prihodnost?

Skupina Pivka-Delamaris zaposluje več kot 440 sodelavcev. V strukturi zaposlenih imamo tudi mlajše kadre. Nekateri se nam pridružijo že kot praktikanti med šolanjem. Smo tudi štipendist mladih in seveda stremimo k pomlajevanju kolektiva, saj se na ta način lahko razvijamo. Delo z mladimi je zanimivo, prinaša drugačen pogled na izzive, hkrati pa je za nas velika odgovornost predvsem z vidika mentoriranja in prenašanja znanja, ki vpliva na njihov poslovni in tudi osebni razvoj.

RIKO INVEST

RIKO logo

 

Mednarodne izkušnje pri načrtovanju in izvedbi projektov s področja tehnološkega inženiringa, energetike, logističnih sistemov, prometne infrastrukture, gradbeništva, okoljevarstva in informacijske tehnologije v podjetju Riko d.o.o., povezujejo z najvišjimi strokovnimi standardi in natančno ter premišljeno obravnavo pričakovanje svojih naročnikov. Njihovo delovanje širijo tudi na nova tržišča in področja, na katerih se pojavljajo potrebe po celovitih rešitvah za uvedbo modernih, produktivnejših in okolju prijaznejših tehnologij za proizvodnjo izdelkov ali procesno industrijo.
Nenehno spremljajo razvoj tehnologije v svetu in se strokovno izpopolnjujejo na vseh področjih. Pri izvajanju projektov posebno pozornost namenjajo okoljski odgovornosti, zagotavljanjem varnih in zdravih delovnih razmer, za preprečevanje z delom povezanih poškodb in okvar zdravja.

Polona Lovšin, Vodja komunikacij, Riko

Zakaj ste se v Riku odločili za sodelovanje v projektu Mediana – Rising Future?

Preprosto – ker želimo svetlo prihodnost. Te pa si nikakor ne moremo predstavljati brez sodelovanja in povezovanja z mladimi ter brez družbeno-odgovornih dejanj in premislekov. Medianina iniciativa to omogoča, to vključuje, to spodbuja. Zato smo z veseljem zraven.

Kako v vašem podjetju sicer spodbujate mlade k uresničevanju njihovih ambicij in želja? Kako to sovpada s strategijo vašega podjetja in vašo vizijo za prihodnost?

Mladost razsipava svežino, pogum in zanos. Ko to okvirijo zrele izkušnje, se vsaka strategija in vizija razživi v uspeh. V Riku se tega dobro zavedamo, zato je v vsakem delavnem timu zastopana tako pomembna generacijska pestrost. In nenazadnje – trudimo se negovati tudi posluh do mlade generacije, ki tako rekoč prihodnost nosi na svojih plečih.

SPAR SLOVENIJA

SPAR logo

 

Spar Slovenija je na slovenski trg prinesel nakupovalno izkušnjo po zgledu sodobnih evropskih trgovin in si postavili jasne smernice delovanja, ki so še danes temelj njihovega dela: ponuditi najboljše razmerje med kakovostjo in ceno, zagotoviti široko in pestro izbiro, poskrbeti za vedno sveže izdelke in družno delati za skupni cilj – zadovoljstvo vsakega kupca. S predanim delom in jasno strategijo so ustvarili zgodbo o rasti z odpiranjem novih trgovin, zgodbo o razvoju z nenehnim uvajanjem novosti v ponudbi, zgodbo o zaupanju s posluhom za raznovrstne želje njihovih kupcev, zgodbo o partnerstvu z nešteto domačimi in tujimi dobavitelji, zgodbo o zanesljivem zaposlovalcu z več tisoč sodelavci in zgodbo o poslovnem ugledu z razvijanjem pravih vrednot.
Ključne vrednote podjetja Spar Slovenija so pravičnost, človeku in okolju prijazno delovanje, modernost in preprostost. Te vrednote vsakodnevno uresničujejo na vseh segmentih njihovega poslovanja. Odgovorno poslovanje podjetja SPAR Slovenija želijo še naprej graditi skupaj z vsemi deležniki, saj lahko le s skupnim delovanjem in vključenostjo vseh deležnikov hitreje dosežejo cilje za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, povečajo skupno blaginjo in živijo ter poslujejo v ravnotežju z naravnim okoljem ob hkratnem povečanju dodane vrednosti za vse naše deležnike.

Smiljan Veber, Ekolog – Spar Slovenija

Zakaj ste se v Spar Slovenija odločili za sodelovanje v projektu Mediana – Rising Future?

V podjetju SPAR Slovenija smo se za sodelovanje odločili, ker smo prepričani, da bo projekt Mediane z vključevanjem mladih raziskovalcev pomembno vplival na prihodnji razvoj raziskav s področja trajnostnega razvoja. V Sparu trajnostno delovanje uveljavljamo na vseh področjih našega poslovanja, pri čemer se zavedamo pomena sodelovanja z vsemi deležniki, zato tudi nudimo podporo tovrstnim novim praktično in ciljno usmerjenim projektom.

Kako v vašem podjetju sicer spodbujate mlade k uresničevanju njihovih ambicij in želja? Kako to sovpada s strategijo vašega podjetja in vašo vizijo za prihodnost?

Uspeh našega podjetja temelji na razvoju in zadovoljstvu zaposlenih, zato ustvarjamo okolje, polno poslovnih priložnosti in možnosti za preseganje kariernih mejnikov. Nenehno poglabljamo sodelovanje s šolami, saj želimo mladim ponuditi priložnost, da po zaključku šolanja postanejo del naše ekipe ter jim omogočiti varno in uspešno prihodnost. Zavedamo se, da dijaška ali študijska praksa za marsikoga pomeni vstop na trg dela, zato se nam zdi pomembno, da z delom v našem podjetju mladim omogočimo nadgradnjo teoretičnega znanja z dragocenimi praktičnimi izkušnjami. V trajnostno delovanje na vseh delovnih področjih vključujemo vse naše zaposlene in skrbimo, da se v naši kulturi poslovanja upoštevajo ključne vrednote podjetja SPAR Slovenja, kot so pravičnost, človeku in okolju prijazno delovanje, modernost in preprostost.

MARKETING MAGAZIN – medijski partner projekta Rising Future

MM logo

 

Marketing magazin (MM) je edina specializirana marketinška revija v Sloveniji in prva s področja marketinga, prodaje in oglaševanja na tem območju. Izhaja že od leta 1981, tako da v letošnjem letu praznuje 40. obletnico.

Marketing Magazin je za vse marketinške strokovnjake, tržnike, managerje in raziskovalce ključen vir informacij o dogajanju doma, v regiji in v tujini, o premikih, izjemnih oglaševalskih akcijah ter novih izdelkih, predvsem pa Marketing Magazin izstopa v poglobljenih člankih, ki ponujajo dober uvid v novosti in aktualne trende.

oseba

vprašanje

odgovor

vprašanje

odgovor