ZLATI PRIJATELJ

SREBRNI PRIJATELJ

BRONASTI PRIJATELJ

test za prevode 20230421 heading

mreza
Rising Future logo

Seveda se srečujemo z trajnostnim poslovanjem in razvojem vsakodnevno, že od prvega dne našega poslovanja in to bo v prihodnosti postalo še pomembneje. Seveda pa se srečujemo tudi z različnimi izzivi, ki pa jih rešujemo skozi močno upravljanje in navdihujoče vodenje zaposlenih, naše vrednote in etične odločitve, poročanje in analiziranje.
Izzive s katerimi se srečujemo na področju trajnosti pa delimo in rešujemo na način:

 • Trajnostni izdelki in storitve, ki jih delimo na:
  • Zmanjšanje odpadkov in izgradnja krožnega gospodarstva (gradnja podjetja brez odpadkov z integracijo krožnega gospodarstva v vse naše izdelke in storitve)
  • Zmanjšanje emisij (nujni ukrepi glede podnebnih sprememb z zmanjšanjem emisij ogljika na nič).
 • Trajnostna nabava (vključevanje okoljskih in socialnih vidikov v vse naše odločitve in naročila)

Ter zelo pomembno področje vlaganja v zaposlene in družbo:

 • Spodbujanje pravičnosti, raznolikosti, vključenosti in dobrega počutja.
 • Spodbujanje okolja, ki ščiti naše zaposlene in ceni drugačnost v vseh oblikah.
 • Dajanje priložnosti vsem in vsakomur.
 • Nadaljujemo z našo zavezanostjo vračanju družbi in gradimo na tem z ustvarjanjem priložnosti mladim.
 • Dajemo prednost varnosti našim zaposlenim in ustvarjamo izjemno delovno okolje.